Prista Recycling Ukraine

“Пріста Рісайклінг Україна” найдосконаліші рішення в екологічній сфері.

З кожним днем ​​рівень споживання зростає в неминучому порядку, що в свою чергу призводить до збільшення кількості відходів вимагають правильної, своєчасної і якісної переробки і утилізації. Нефтесодержащие відходи і нафтопродукти – одні з основних забруднювачів навколишнього середовища. Основні споживачі нафтопродуктів – підприємства різних галузей промисловості і транспорту – зосереджених у великих промислових центрах. Повторна переробка дає підприємствам і державі значної економічної та екологічної ефект.Скиди від транспортних засобів і промислових механізмів складають близько 65% загальних втрат нафтопродуктів в навколишнє середовище. Сильне токсичну і канцерогенну дію відпрацьованих масел на екологію в поєднанні з їх широким застосуванням створює гостру проблему утилізації та переробки відпрацьованих масел, а також більш суворого дотримання правил при їх експлуатації, зборі, зберіганні та транспортуванні.

Збір, утилізації та рециклінг відпрацьованих нафтопродуктів з дотриманням всіх санітарних та екологічних норм – основний напрямок діяльності «Пріста Рісайклінг». Високі ціни на первинні ресурси заставіляют нас подивитися на відпрацьовані масла, некондиційні нафтопродукти по новому, оскільки рециклинг може не тільки зберегти копалини запаси, поліпшити екологію, а й є більш дешевим джерелом сировини для отримання нової продукції. В Україні використання вторинних ресурсів знаходиться на дуже низькому рівні, при цьому ми серед країн-лідерів з найбільш високими абсолютними обсягами накопичення відходів.

Екологічна безпека та якісна утилізація, переробка відпрацьованих масел і нафтопродуктів, які втратили свої первинні властивості або непридатними до використання за прямим призначенням – наша спеціалізація. Компанія працює на легітимних умовах, що регламентуються дозвільною документацією, ліцензією на утилізацію, переробку, рециклінг, знешкодження небезпечних відходів та ТУ, згідно законодавства України на власному переробному комплексі.

Мета «Пріста Рісайклінг» – повернути відпрацьованим нафтопродуктам первинні властивості необхідними способами і тим самим забезпечити повторне використання отриманого продукту за прямим призначенням, знизити собівартість продукції, навантаження на навколишнє середовище дозволяє рециклинг.

Рециклінг – використання відходів діяльності суспільства, при якому вони повертаються в господарський оборот у вигляді поновлюваної виду вторинної сировини або продукції, придатними до використання за прямим призначенням.

Громадська і екологічна користь від нашої діяльності – як для України, так і планети – компанія за допомогою ведення діяльності зберігає водні та земельні ресурси, наповнює ринок продуктами, придатними для вторинного використання. Це скорочує видобуток нафти і зміцнює економічні показники країни.

Рішення проблем екологічної безпеки з «Пріста Рісайклінг»Співпраця з підприємствами, в результаті діяльності яких утворюються відпрацьовані нафтопродукти, ведеться на постійній основі.Компанія має в своєму розпорядженні власним спеціалізованим підприємством рециклінгу. Потужності переробного комплексу вистачає для переробки великих обсягів відходів нафтопродуктів, тому співпраця ведеться з малими і великими підприємствами.

У комплекс екологічних робіт і організаційно-технологічних заходів компанії входить:

  • Рециклінг, очищення нафтопродуктів і повернення їм первинних властивостей.
  • Збір, зберігання, утилізація, знешкодження відходів нафтопродуктів, відпрацьованих масел;
  • Транспортування, розміщення, знищення відходів, організація транскордонних переміщень;
  • Переробка відходів нафтопродуктів;
  • Проведення організаційно-технологічних заходів з технічного регулювання робіт з небезпечними відходами;
  • В рамках виконуваних робіт мінімізується кількість залишків відпрацьованих масел, ведеться облік і контроль їх утворення та накопичення.

Відпрацьовані нафтопродукти закуповуються в Україні і за межами країни.

З усіх питань просимо звертатися за контактними телефонами.